Dự án Arena ra đời dựa trên sự phân tích về tiềm năng phát triển ngành du lịch của Bãi Dài – Cam Ranh. Đây là dự án tâm huyết của chủ đầu tư Công ty Cổ