Với những căn hộ chung cư chưa được cấp sổ đỏ, việc chuyển nhượng sẽ phức tạp hơn các căn hộ chung cư đã có sổ hồng. Chính vì vậy, bên cạnh việc cẩn trọng trong hồ